Zelfredzaamheid ouderen

Zelfredzaamheid ouderen is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen. Het gaat om jezelf redden op allerlei terreinen met zo min mogelijk professionele hulp en zorg. Zelfredzaamheid is belangrijk voor ieder mens in zijn of haar ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn het behouden van eigen regie en kunnen meedoen in de samenleving.(participeren)

Waarom is stimuleren van zelfredzaamheid belangrijk?

Door vergrijzing is er steeds meer zorg nodig. De manier van zorg verlenen heeft geleid tot afhankelijkheid van zorg en regels. Ook als het moeilijk wordt wilt u vast kunnen blijven houden aan uw eigen leven op uw eigen manier, dit voegt waarde toe. Zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten worden steeds meer gezien als elementen die bijdragen aan kwaliteit van leven. Met de huidige koers van de overheid van extramuralisering en langer thuis wonen van cliënten, wordt het nog belangrijker om de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. Eigen regie is hierbij de sleutel. Het vraagt tijd om samen te werken aan het behouden van uw regie. Het zal niet zomaar gaan maar uiteindelijk zal het wel leiden tot de mogelijkheid om vrijer te leven en het zal een prettiger gevoel opleveren dan wanneer het voor u gedaan wordt. Tevens is het goedkoper om thuis te blijven wonen.

zelfredzaamheid ouderen

Wat betekent zelfredzaamheid ouderen?

Aan de ene kant betekent dit dat iemand eigen regie voert over eigen gezondheid en ziekte. Hierbij is het belangrijk dat we samen kijken naar wat u gelukkig maakt en wat er nog wel kan. Daarnaast gaat het ook om het kunnen uitvoeren van praktische handelingen en zelfstandig kunnen functioneren. Bij zelfredzaamheid gaat het om de volgende levensterreinen:

N
Dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten)
N
Sociaal netwerk
N
Huishouden
N
Mobiliteit
N
Lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren
N
Woonsituatie
N
Algemene dagelijkse levensverrichtingen
N
Financiën
Daarnaast is samenredzaamheid ook belangrijk. Dit houdt in dat u zich zoveel mogelijk kunt redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers, en waar dit niet kan is er Individuele Begeleiding Ouderen.

Hoe stimuleert Individuele Begeleiding Ouderen zelfredzaamheid?

Zorg behoeven betekent niet dat alle taken die u doet overgenomen worden. Individuele Begeleiding Ouderen vind het juist belangrijk dat u de regie behoudt en betrekt u zoveel mogelijk bij de dagelijkse activiteiten. Ook kan u ondersteuning ontvangen bij bezoek aan artsen waarbij u de regie houdt. Zo blijft u zich nuttig en minder afhankelijk voelen. Samen maken we hier duidelijke afspraken over. Individuele Begeleiding Ouderen begrijpt dat het moeilijk is hulp te vragen. Soms is het makkelijker hulp te vragen aan een professional omdat u ervoor betaalt.
Door zelfredzaamheid te versterken kan er minder zorg nodig zijn of intensieve zorg worden uitgesteld. Individuele Begeleiding Ouderen kijkt samen met u wat bij u past, wat u wilt en hoe u het beter zelf kan redden.

Gun uzelf of uw mantelzorger verlichting als het om terugkerende zaken gaat, die u thuis niet meer voor elkaar krijgt.

Kijk bij Diensten wat Individuele Begeleiding Ouderen nog meer voor u kan betekenen.