Wat is eenzaamheid bij ouderen

Wat is eenzaamheid bij ouderen? Een veelgehoorde vraag, zeker in deze coronatijd, helaas! U kunt zich leeg voelen, verdrietig zijn en zich niet meer verbonden voelen met andere mensen. Door verlies van andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit en achteruitgang op fysiek en-of mentaal vlak. Hierdoor kan het moeilijk zijn zelf contacten aan te gaan en te onderhouden. Individuele Begeleiding Ouderen biedt hulp bij eenzaamheid bij ouderen en de eenzaamheid gevolgen, met praktische zaken en sociale contacten. Zij helpt ouderen zelfstandig te blijven leven. Het gaat om een op een ondersteuning. Zij biedt gezelschap, iemand om mee samen te zijn, te praten en activiteiten mee te ondernemen. Zij kan u ondersteunen om onder de mensen te komen. Dit heeft tot doel dat u zich minder eenzaam voelt.

Voor een moeilijk gesprek of een luchtig bezoekje aan de buurvrouw. Samen leggen we een bezoekje af. U hoeft het niet alleen te doen.

Moeite met contact leggen?

Bij behoefte aan contact met andere mensen kan Individuele Begeleiding Ouderen u helpen contacten te vinden, aan te gaan en te onderhouden.

Medische handelingen behoren niet tot de mogelijkheden! Ik ben hier niet toe bevoegd.

wat is eenzaamheid bij ouderen

Links

www.NLvoorelkaar.nl (site vrijwilligerswerk)
www.Wehelpen.nl
www.vraagelkaar.nl (website voor het aangaan van contacten en om leuke dingen te doen)
www.persaldo.nl voor vragen over het PGB
www.zorgwijzer.nl voor vragen m.b.t. langer thuiswonen
www.alzheimer-nederland.nl
www.nah.nl

“Individuele begeleiding ouderen wordt ingezet tegen eenzaamheid en vòòr praktische ondersteuning van uzelf in uw eigen huis.”

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de door mij geleverde begeleiding? Laat het mij weten zodat we erover kunnen praten. Komen we er samen niet uit of wilt u uw verhaal kwijt hierover?

Ik ben aangesloten bij een klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschillencommissie via Solopartners. Zij nemen uw klacht in behandeling volgens de wettelijke eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. De Wkkgz.

Hier kunt u kosteloos uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon.

Telefoonnummer Solopartners: 085-2010140

Gun uzelf of uw mantelzorger verlichting als het om terugkerende zaken gaat, die u thuis niet meer voor elkaar krijgt.

Kijk bij Diensten wat Individuele Begeleiding Ouderen nog meer voor u kan betekenen.