Ondersteunen bij (lichte) dementie

Wat kan Individuele Begeleiding Ouderen hierin betekenen?
Een veel voorkomende vorm van niet aan aangeboren hersenletsel is dementie. Door dementie worden hersenen aangetast. Dit heeft invloed op de geestelijke gezondheid. Dementie is een verzamelnaam van veel verschillende ziektes van de hersenen. De meest voorkomende vorm bij oudere mensen zijn alzheimer en vasculaire dementie.

Door dementie gaat het geheugen achteruit. Andere kenmerken zijn: uitvoeren van dagelijkse handelingen en moeite hebben met taal, zien en waarnemen. Ook kunnen mensen met dementie zich moeilijk concentreren en verliezen ze grip op plaats en tijd, wat zich vertaalt in onrust, dwalen en spullen kwijtraken. Het gedrag kan veranderen, door zich terug te trekken uit sociale activiteiten. Iemand met dementie kan ook achterdochtig worden of schrikachtig doordat hij een geluid hoort wat hij niet thuis kan brengen.

Dementie is ingewikkeld, zowel voor de persoon die het betreft als familie, mantelzorgers en anderen eromheen. Het is intensief om veel samen te zijn met iemand die dementie heeft. Mensen met dementie wonen in de beginfase vaak nog thuis. Elke dementerende beleeft de dementie ook anders en gaat op zijn eigen manier om met deze belevingen. Het vertrouwen in zichzelf van een dementerende gaat snel achteruit.

Individuele Begeleiding Ouderen kan helpen bij het verminderen van draaglast van de zorg door aanwezig te zijn met aandacht en door de juiste benadering in communicatie.

Hierbij kijkt zij steeds naar wat iemand nog wel kan. De ondersteuning is gericht op het behoud van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en eigenwaarde. Individuele Begeleiding Ouderen kan een onderdeel vormen van de zorg door aanwezig te zijn, veiligheid te bieden en een klankbord voor familie/mantelzorgers te zijn. Het kan voorkomen dat familie ver(der) weg woont, een gezin heeft en/of werk en de grip op het leven van iemand met dementie verliest. Dit kan onzeker aanvoelen. Na deze trauma’s ontstaan vaak allerlei uitdagingen. Individuele Begeleiding Ouderen verricht geen wonderen maar kijkt samen naar de vaardigheden, talenten en mogelijkheden om zo goed mogelijk te functioneren.

“Genieten, ook als het moeilijker wordt”

Als u ook ervaart dat er door het ouderworden of door ziekte minder mogelijk is doe dan een beroep op Individuele Begeleiding Ouderen.

U mag altijd bellen voor een gesprek.