Begeleiding bij niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Wat kan Individuele Begeleiding Ouderen hierin betekenen?
Een voorbeeld waarbij mensen de regie over eigen leven kwijt zijn geraakt is bij NAH, ook wel niet aangeboren hersenletsel genoemd.

Er zijn vele vormen van niet aangeboren hersenletsel. Meest bekende zijn herseninfarct-of bloeding, letsel na een ongeluk, parkinson of dementie. Hersenletsel heeft een grote impact op iemands leven. Mensen praten vaak over het leven voor of na het hersenletsel en hebben vaak veel verloren, hun baan, rol in het gezin en in de maatschappij. Veel kunnen zij niet meer uitoefenen zoals voor het hersenletsel. Mensen voelen dat ze de grip over eigen leven kwijt zijn en zijn vaak afhankelijk geworden van zorg.

Door te begeleiden in kleine stapjes kan Individuele Begeleiding Ouderen ondersteunen waarbij zij meekijkt naar wat nog wel kan, met behoud van eigen regie.

“Regie is het sleutelwoord!”

Als u ook ervaart dat er door het ouderworden of door ziekte minder mogelijk is doe dan een beroep op Individuele Begeleiding Ouderen.

U mag altijd bellen voor een gesprek.